287 South Avenue Poughkeepsie, NY 12601 845-473-4067